ספריית ההרצאות המקוונת למנהלי אבטחה יוצאת לדרך

החל מהחציון השני של שנת 2022 יוכלו שתי המכללות הבכירות להכשרת מנהלי אבטחה מונחי משטרת ישראל: המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית בוינגייט והמרכז לניהול ביטחון הפועל במסגרת לימודי החוץ של אוניברסיטת אריאל, לשלב למידה מקוונת במסגרת ההכשרות והרענונים. שתי המכללות בחרו במיזם iStudySecurity כפלטפורמה דרכה ילמדו החניכים. לכבוד השקת המיזם ערכנו שיחה עם מנהלי המכללות, רן ניר וחגי ברעם ועם מנכ"ל ISS יובל שומרוני.

כתבתו של אמנון חביב (כתבה שלישית בסדרה)

עוד לפני פרוץ משבר הקורונה החל מדור הכשרות לבחון חלופות למתכונת הקיימת של הרענונים וזאת במטרה לטייב את הרענון השנתי המבוצע, למקצע את החניכים ובעיקר לתת מענה לתלונות שהגיעו מהשטח. אחת הבעיות המרכזיות שהעלו החניכים היו היעדר הלימה בין עיסוקם המקצועי/ מגזרי שלהם לבין החומר הכללי המועבר במסגרת הרענון.

החלופה שנבחרה, מיני רבות, לצורך מתן מענה לבקשה זו הייתה במתן אישור למכללות להציע לחניכים רענון שיהיה מורכב מיום פרונטלי אחד בלבד ובמקום היום השני בכיתה – להעמיד לרשות החניכים ספריית הרצאות מקוונת במגוון נושאי ליבה והעשרה מהן יתבקשו החניכים לבחור את ההרצאות המעניינות אותם, ללמוד ולהיבחן. שיטה זו תאפשר לחניכים לבחור בנושאי למידה הרלוונטיים לתחום עיסוקם, לבחור את הזמן והמועד הנוח להם ללמידה וכן לחסוך בזמן ועלויות. על מנת לבחון את הדרך הנכונה ליישום שיטה זו, נערך בשנה שעברה פיילוט בו השתתפו כ-50 מחניכי הרענונים מארבע מכללות שונות. תוצאות הפיילוט הראו באופן מובהק שביעות רצון גבוהה מאוד, הן מהכוונה והן מהשיטה.

היתרונות בלמידה מתוקשבת

אין ספק כי ללמידה מסורתית בה מתנהל דיון בכיתה, תוך הפרייה הדדית ובניהולו של מדריך מקצועי היא, ככל הנראה, השיטה העדיפה להכשרתם של מנהלים. אך גם לשיטה זו הרבה מגרעות בהקשר של רענוני המנב"טים, כאשר הראשון והחשוב בהן הוא חוסר היכולת לבחור בנושאים המעניינים את כלל משתתפי הרענון הבאים מדיסציפלינות אבטחה שונות. בנוסף, הצורך לכנס את כלל החניכים למקום ומועד אחד, עלויות נכבדות הכרוכות באובדן שעות עבודה, עלות המדריך, הכיתה, הכיבוד ועוד אף הן מקשות על השיטה המסורתית.

מנגד, היתרונות בשימוש בהרצאות מקוונות רבים, כאשר אולי החשוב ביותר שבהן הוא שכל תלמיד מוזמן לבחור את נושאי הלימוד הרלוונטיים לתחום עיסוקו. כמו-כן, מאפשר הלימוד המקוון לכל תלמיד ללמוד בזמן ובקצב שנוח לו וכמובן חוסך זמן יקר ועלויות הכרוכות בהדרכה פרונטלית.

ניר רן, ראש המרכז לניהול וביטחון במכללת וינגייט:

"אמנם העברת מידע במפגש פרונטלי היא האפקטיבית ביותר, הן מבחינת התקשורת בין המרצה למשתתפים, ועוד יותר מכך בדינמיקה הקבוצתית והזדמנות לסיעור מוחות שהיא מספקת. ויחד עם זאת, שילוב טכנולוגיות הלמידה המתוקשבת יכול להיות מתכון מנצח בהקשרים של העשרה, ריענון ושימור ידע. הלמידה המקוונת מאפשרת ללומדים לבחור את נושאי ההרצאה בהתאמה לאופי התפקיד ולתחומי העניין (וגם למרצה) ולתכנן ביתר גמישות את מועדי השיעורים. מנהלי אבטחה ייהנו בדרך זו משני העולמות, למידה פרטנית מתוקשבת תוך ניצול זמן אופטימאלי בשילוב של ליבון סוגיות ודיונים במפגש קבוצתי עם המרצים בכיתה. הצלחת המיזם תחייב אותנו למקוריות ויצירתיות בהפקת הלומדות ואת הלומדים לרמה גבוהה של מחויבות ומשמעת. אנחנו נדאג להפקת משובי חניכים ולשיפור מתמיד של המתודולוגיה, לכל הפחות עד שנגיע לרמה אליה אנחנו מקוונים (זו לא שגיאת כתיב). תידרש גם סבלנות שאותה אנחנו יכולים להבטיח נוכח אמון וקשר ארוך שנים בינינו לבין בוגרינו המנב"טים".

חגי ברעם, מד"ר המרכז ללימודי ביטחון:

"סוגיית הרענון מעסיקה אותנו מזה שנים. העובדה שמנב"טים ממגזרים שונים, עם וותק שונה, עם צרכים ורצונות שונים, נדרשים לקבל תכנית אחת בלי כל אפשרות בחירה, יוצרת אי נוחות. ניסינו שנים 'לדחוף' לכיוון של רענונים על פי מגזרים והצלחנו בזאת באופן חלקי בלבד. לצערי, גם תרבות הלימודים לא משתפרת ובמקביל העלתה הקורונה את נושא הלימוד מרחוק והלימוד העצמי לסדר היום. האפשרות לתת לכל מנב"ט את המידע הרלוונטי לו באמצעות ההרצאות המקוונות היא הדרך הנכונה. הדבר ידרוש מהלומדים משמעת עצמית והתמודדות אישית אך ייתן גמישות בזמן המוקדש ללימוד, יאפשר התקדמות בקצב אישי, יחסוך זמני נסיעה ארוכים ובעיקר יחשוף את המנב"טים למידע עשיר יותר ממה שהוצע להם ברענונים עד כה".

 

"השימוש בלמידה מתוקשבת סינכרונית וא-סינכרונית יילך ויגבר גם מעבר לתקופה הנוכחית בה אנו חווים מגבלות כתוצאה ממגפת הקורונה", מוסיף איתי לוין מד"ר 'היחידה הארצית לחקירות וביטחון'. "בתקופת הקורונה אנו רואים צריכה גבוהה מאוד של ידע ממסכים, בכל הרמות ובכל הגילאים. הדבר שמאפיין את הצריכה היא התמחות – כל אחד צורך את הידע שהוא רוצה ולכן המוטיבציה מחפה על הקשיים. כולנו ערים לפער בין המאפיינים השונים בעבודתם של מנהלי האבטחה: מנהל אבטחה בחברה קמעונאית ומנהל אבטחה של מתקן תשתית שונים מאוד במאפייני העבודה. אני צופה שבפרק זמן קצר ניתן יהיה לייצר רענון בו כל אחד ימצא תחומים שנוגעים לו ישירות, מעבר לתחומי הליבה והחובה. המהלך של לימוד בעזרת לומדות יעמיק את המקצועיות, 'ירבה חכמה' ואין לי ספק שיתרחב מעבר לרענון גם להכשרות עצמן".

הנחיות חטיבת האבטחה

בהנחיה שהוציאה חטיבת האבטחה נקבע כי מכללה שתבחר בשיטת הוראה זו תחויב להציג לחניכים ספריה בה יהיו לא פחות מעשר הרצאות, מהן שישה מערכי שיעור (הרצאות) במקצועות ליבה וארבע הרצאות העשרה. כל חניך שיבחר ללמוד בשיטה זו יידרש לבצע שש הרצאות; ארבע ממערכי הליבה ושתיים ממערכי העשרה וזאת בטרם יגיע ליום הרענון הפרונטאלי.

iStudySecurity

iStudySecurity הינה פלטפורמה לימודית חדשה הכוללת ספרייה בה למעלה מ-50 הרצאות מקוונות במגוון נושאי העשרה מקצועית ומגזרית ייעודית למנהלי אבטחה. לעשרות מומחי התוכן של הספרייה יתווספו עד אמצע אפריל כשלושים הרצאות בנושאי ליבה אותן ירצו מדריכי שתי המכללות הבכירות היום בישראל: המרכז לניהול וביטחון במכללה האקדמית ווינגייט והמרכז לניהול ביטחון הפועל במסגרת לימודי החוץ של אוניברסיטת אריאל אשר בחרו להסתייע בפלטפורמה זו עבור תלמידיהן.

יובל שומרוני, מנכ"ל iStudySecurity: "כל שינוי מעלה חששות וזה טבעי ולכן טוב עשה מדור הכשרות שבחר לבצע פיילוט משמעותי לפני קבלת החלטות. ניסיון רב שנים מלמד ששילוב בין למידה פרונטלית ללמידה מקוונת עצמאית הוא השילוב היעיל ביותר להטמעה של חומר. יש לתחום זה מספר מונחים כמו Blended Learning או למידה 'היברידית' והן מוכרות ונמצאות בשימוש נרחב מזה עשרות בשנים ותצורת לימודים זו קיבלה חיזוק ענק בתקופת הקורונה. הרצאות מקוונות יכולות לשלב מספר אמצעי המחשה; קריאה עצמית מהמצגת, הסבר אודיו-ויזואלי של המרצה ויכולת אינטראקטיבית במסגרתה נדרש החניך לענות על שאלות, תוך כדי למידה ולא רק בסופה, ותוך קבלת משוב מיידי והתייחסות לתשובותיו".

"מצפה ל"מחלות ילדות" בהכנסת המערכת החדשה לשימוש, כמו בכל פעם שעושים זאת, אך מאמין כי זהו מהלך נכון אל מול הקשיים שהציבו בפנינו הרענונים במתכונתם היום ואל מול ההזדמנויות שנוצרו בעקבות התמורות שחוללה הקורונה" מסכם חגי.

לסיכום,

אין ספק שמדובר בצעד חשוב ומשמעותי שעושה החטיבה לטובת מנהלי האבטחה. היכולת של מנהל האבטחה לבחור את נושאי הלמידה המעניינים והרלוונטיים לו תתרום רבות להליך ההתמחות והמקצוע של המנהלים, איש איש בתחום עיסוקו והמגזר בו הוא פועל. כמו-כן, היכולת לקבוע את המועד שנוח למנהל ללמוד, וחשוב לא פחות – החיסכון המשמעותי בזמן ובעלויות, ישפרו מאוד את שביעות רצונם של המנהלים.

 

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.