אבטחת אישים לא רק ב 730-

בשנה האחרונה היינו עדים למס' לא מבוטל של איומים על בכירי צה"ל, הן מקרב אויבינו מעבר לגבול, בעיקר על רקע חיסולו של אחמד ג'עברי, מפקדה בפועל של הזרוע הצבאית של החמאס, והן מקרב פעילי ימין כאן בתוך גבולותינו, אשר לצערנו הפעילו איומים ואף התנכלויות בפועל כנגד בכירי המערכת כדוגמת מפקד פיקוד המרכז, אלוף ניצן אלון ואחרים. לאור חידוש השיח עם הפלסטינים, ועמו הדיבורים על פינוי אפשרי של ישובים ביהודה ושומרון, ערכנו ראיון עם סא"ל י. מפקד היחידה המטכ"לית לאבטחת בכירים בצה"ל.

 ראיין: עירד גיל

 רקע

היחידה לאבטחת בכירי צה"ל הוקמה באופן לא רשמי לפני כאחת עשרה שנה כיחידת מילואים אשר תפקידה לתת מענה אבטחתי לבכירים המבקרים בדרום לבנון. מתוקף כך היחידה הייתה מוכפפת לפיקוד הצפון אשר באותם ימים התאושש מנפילתו של תא"ל ארז גרשטיין ז"ל שנהרג ממטען צד בעת סיור שערך בלבנון. נכון להיום מורכבת היחידה מקציני קבע ומילואים אשר את מסלולם בתפקידי אבטחה מיוחדים החלו כבר בשירותם הסדיר. רוב חברי היחידה הם בוגרי קורס אחיד שלרוב עברו במסגרת שירות הביטחון הכללי. היום מספקת היחידה אבטחה לכלל בכירי צה"ל בהתאם לאיום היחוס שנקבע במטה ואי לכך כפופה לחטיבת המבצעים בצה"ל.

 מדוע יש צורך ביחידה זו, היום לאחר היציאה מלבנון?

"בהחלט קיים הצורך ביחידה מאחר ועדיין יש איומים ואנו קיימים על מנת לתת מענה אבטחתי הולם לאיומים אלו. את איום הייחוס קובע צה"ל במסגרת עבודת המטה במהלכה אנו מתייעצים עם כל הגופים הרלוונטיים לנושא וביניהם שב"כ, מוסד, אמ"ן, משטרה ועוד. תוצר עבודת מטה זו מוגשת לאג"ת ומאושרת ע"י הרמטכ"ל. כפי שהנושא מטופל בגופים דומים, גם אנחנו מחלקים את הבכירים עפ"י קבוצות סיכון בתוספת ניתוח לו"ז, מקום מגורים, אטרקטיביות וכמובן הפעילות של נושא האבטחה".

האם תורת ההפעלה של היחידה נשענת על תורת ההפעלה שגובשה בשירות הביטחון הכללי ומופעלת ביחידה 730 – היחידה לאבטחת אישים?

"אין ספק שלנו כיחידה לאבטחת בכירי צה"ל יש מתארי פעילות יחודיים לנו אך בהחלט אנו מתבססים על ניסיונן של היחידות האחרות. אנחנו בשיתוף פעולה מצוין עם יחידה 730 בכל הקשור לנושאים כמו העברת ידע, אמל"ח, הדרכות, אימונים וכו' ואף אני עברתי את הכשרתי במסגרת יחידה זו. שיתוף פעולה נוסף נעשה גם במובן הבקרה והתרגול במסגרתו תוקפים אנשי יחידת 730 מאובטחים שלנו וכדומה".

 מבנה היחידה

ביחידה יש מפקד ולו סגן ומטה בסיסי כאשר הגורם הדומיננטי בו הוא, כמובן, האג"מ הנדרש לאין ספור תיאומים. במטה נמצא גם את רמ"ד ההדרכה האמון על מערך ההכשרה ושמירת הכשירות המבצעית. ליחידה אין בית ספר פנימי והיא נסמכת על בתי הספר הקיימים אצל היחידות האחרות.

"גם בנושא שמירת הכשירות אנו מקפידים על רמה שאינה נופלת ואף עולה על מאבטח ביחידת 730. כפי שהסברתי, יש לנו צורך בהתאמות ייחודיות לנו, המצריכות כשירויות נוספות גם בהיבט של איום הייחוס, גם בנושא שיטות ההפעלה ובעיקר בנושא החיכוך עם האויב. המאבטחים עצמם נחלקים לשתי פלוגות ואנשי מילואים בוגרי יחידות, כגון 730 ורשות שדות התעופה, אשר עברו הכשרה מתאימה ושומרים על כשירותם המבצעית במסגרות המאושרות לכך על ידנו.

פלוגה נוספת עוסקת בסיכול חבלה. פלוגה זו מורכבת מחיילות בשירות סדיר המשמשות כבודקות ביטחוניות האמונות על ביצוע סריקות נגד חבלה וביצוע בדיקות כבודה ואדם. מדובר בפלוגה מובחרת של חיילות מצטיינות העוברות מיון קפדני ומסודר ונותנות מענה אבטחתי גם במתקני הקבע. יש עוד צוותים יעודיים בתוך היחידה שהם חלק ממערך האבטחה הכולל אשר מטעמים מובנים לא אוכל להרחיב את הדיבור אודותם".

 כיצד ,אם בכלל, אתם נעזרים בטכנולוגיה בתחום עבודתכם ?

"יש לנו ביחידה קצין אמל"ח המקפיד להתעדכן בכל החידושים האחרונים, הן בפן ההגנתי והן באיום ההתקפי. אנו מקפידים להיות בראש החץ הטכנולוגי, להיות מודעים לאיומים המצטברים עם הזמן ולהכיר מה קיים וע"י מי. לראייתי, חדשנות זה לא רק טכנולוגיה אלא גם ובעיקר מחשבה. אנו משנים תפיסות ודרכי פעולה ומשפרים את האבטחה בכמה רמות מבלי להשקיע כספים. העיקרון המנחה הוא לחשוב מחוץ לקופסא ולשפר תמיד".

 האם גם ביחידה שלכם ישנה חלוקה בין אבטחה צמודה לבין מענה לאבטחת המשרדים והבית של המאובטח?

"מי שמאבטח את הבית לא מאבטח את האישיות עצמה. מי שמאבטח את הבתים הם לא תמיד אנשי היחידה שלנו אך הם תחת אחריותנו ואנו מנחים אותם".

האם יש לכם בתוך היחידה פונקציה שצמחה בתחום האבטחה שיש לה את הידע כמקצוע?

"יש לנו תורה מסודרת ומי שאחראי על בנייתה והפקת הלקחים הוא רמ"ד הדרכה, אשר צמח במערכת ו'תורתו אומנותו'. כלל המפקדים, גם אלו שלא צמחו במערכת, הם היום אנשי מקצוע אשר הוכשרו לנושא אבטחה בכלל ואבטחת אישים בפרט".

 התחום המודיעיני ביחידות כדוגמתכם הינו ייחודי ולרוב מופרד מהמערכת המודיעינית הרגילה. במשטרה קיים מדור מיוחד העוסק ב"מאוימים", כיצד פועל נושא זה במסגרת הצבאית ?

"ליחידה יש מחלקת מודיעין ובראשה עומדים קציני מודיעין מהמעלה הראשונה. קצין המודיעין כפוף מקצועית לראש ענף חטיבת המחקר המשמש כמנחה המקצועי. תפקידו של קצין המודיעין ביחידה לרכז את כל המודיעין בנושא אבטחת בכירים של הצבא .יש לו קשר צמוד עם חטיבת המחקר באגף המודיעין (אמ"ן) ומדור מאוימים במשטרה, עם חטיבות הפח'ע בכל מיני מקומות וגם עם אנשי המודיעין מיחידת 730.

את כל המודיעין הנחוץ לו מיחידות האיסוף, עפ"י צייחים הנקבעים על ידנו בשת"פ ובאישור חטיבת המחקר באמ"ן, מקבל קצין המודיעין on line . צי"ח שאושר – יוצאים איתו לדרך מיד. אני שמח לומר שיש תיאום מצוין בינינו לבין כל קהילת המודיעין".

המחשבה הראשונה היא תמיד על האיום הפח"עי, אך מה בנוגע למגזר היהודי אשר מתעמת חדשות לבקרים עם מפקדי צה"ל בשטחי יהודה ושומרון, וכבר היינו עדים לפעולות אלימות ממש כנגד בכירים גם בדרגי השטח?

"אנו עורכים הערכת מצב מדי יום גם בנושא זה. כעיקרון אנו אחראים על דרגות תא"ל ומעלה אך לפעמים מתעסקים גם באל"מ ומטה, גם כאן עפ"י קבוצות סיכון ואיומי ייחוס המשתנים חדשות לבקרים. מפאת הרגישות של נושא זה לא ארחיב מעבר לדברים אלו".

שאלה שתמיד מסקרנת, האם לך כמפקד יש סמכות מקצועית לבוא ולומר לאישיות המאובטחת: אתה לא תיסע מפה לשם, אתה כן תגיע לפגישה או לא, אתה כן תלבש שכפ"ץ או לא..?

"אני חייב לומר שבתפקידי זה תמיד הצלחתי להגיע עם המאובטחים שלי לעמק השווה ואנו מצליחים למצוא את האיזון של רמת האבטחה מול שגרת חיים, ובעיקר לאפשר למאובטח להיות במגע עם אזרחים ולפקד על חיילים".

האם לוחמי היחידה מחויבים לאותה דיסקרטיות המאפיינת את יחידות האבטחה האישית, כדוגמת שירותי הביטחון החשאי האמריקאי והישראלי?

"אנחנו קנאים לדיסקרטיות של המאובטחים ושמירת סודיות היא מהערכים הבולטים של היחידה".

אבקש לשאול שאלה בקשר לתפקידך השני כאחראי על אבטחת הבסיסים. מדי כמה חודשים מתפרסם סיפור על חדירת גופים עבריינים לבסיסי צה"ל, גניבת אמל"ח ועוד. כאזרח וגם כקצין בצבא אני נחרד מרמת האבטחה. מדוע עד היום לא הפך נושא זה לתחום מקצועי, ככל מקצוע צבאי אחר?

"יש בהחלט הרבה מה לעשות בתחום האבטחה בצה"ל, אם כי הצבא די התקדם בנושא בשנים האחרונות. לא מזמן נקבעה מדיניות ברורה לנושא זה אשר מובלת ע"י הרמטכ"ל וסגנו. יש מאמץ להעלות את המודעות לאבטחה אבל יש בהחלט עוד מה לעשות. לאחרונה הוגדר תפקיד חדש והוא קצין הגנת מחנות. זה תפקיד של קצין שעושה קורס מקצועי במסגרת הצבא. מי שאחראי על התחום הוא מקהנ"ר (מפקדת הנדסה קרבית) .יש ענף שלם האחראי על נושא זה."

לסיום?

"לסיום אחזור ואומר: רוב לוחמי היחידה הינם קצינים מקצועיים ואיכותיים, לאחר תפקיד ראשון, אשר מתחייבים לשנתיים נוספות מיום סיום קורס ההכשרה או לוחמים שפרשו מיחידות האבטחה של שירות הביטחון הכללי. כאשר אני מדבר על איכות חשוב לי מאוד לציין לא רק את הרמה המקצועית, אלא ובעיקר את הערכים המובילים את היחידה ולוחמיה. "עם השנים היו לנו לא מעט סיכולים. ההצלחה היא כשלא קורה שום דבר. היו לא מעט פעמים שנתקלנו בלא מעט אתגרים ודאגנו שלא יתממשו האיומים ושהמאובטחים ימשיכו כרגיל ויעמדו במשימותיהם במינימום פגיעה".

סא"ל ירון סיטבון, מפקד היחידה המטכ"לית לאבטחת אישים בצה"ל. "גדל" בחטיבת צנחנים ומילא שורה של תפקידי פיקוד, ביניהם; מפקד מחלקה ומפקד פלוגה בחטיבת צנחנים,סגן במגלן1 ולאחריו ובמהלך מלחמת לבנון השנייה, מילא תפקיד כסגן מפקד גדוד הסיור של הצנחנים. תפקידו הבא היה ראש לשכתו של האלוף טל רוסו, כאשר היה ראש אגף המבצעים ובהמשך,  כשנתיים וחצי, שימש כמפקד יחידת "עוקץ". כל זאת כאשר הוא מתחיל ומסיים בהצלחה את לימודיו בפו"ם. לתפקידו הנוכחי הוא מונה לפני כשנה ושלושה חודשים. סא"ל סיטבון לא הגיע מתחום האבטחה אך מביא לתפקיד בעיקר ניסיון פיקודי ומבצעי.

_______________________________________________________________________________________________________

(1) יחידת מגלן )יחידה  (212הנה יחידה מיוחדת בצה"ל, המתמחה בפעילות מעבר לקווי האויב. היחידה הוקמה על בסיס צוותי לוחמים מיחידות שונות כגון סיירת נח"ל, סיירת צנחנים ויחידת שלדג, באמצע שנות ה 80- של המאה ה20-, שהתקבצו יחד ליחידה החדשה.

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.