לבקשת קוראי המגזין אנו מתחילים בסדרה של ארבע כתבות בנושא בטיחות בעבודה בעולם האבטחה. נושא זה עלה בעקבות תביעה משפטית כנגד חברת האבטחה כמעסיקה וכנגד מנב"ט האתר בתפקידו כ"מנהל העבודה" בגין התרשלות. התביעה, כאמור, הוגשה בעקבות תאונת עבודה בה נפגע עובד אבטחה פגיעה קשה בעת בידוק רכב בכניסה למרכז מסחרי. בעקבות הפגיעה הוכר אותו עובד כנכה. 

כתבתו של אלון דוד

בתמונה: אלון דוד

עולם האבטחה מוגדר כ"עיסוק עתיר סיכונים" בכל הקשור לבטיחות בעבודה של עובדי האבטחה ולחברות האבטחה ישנה אחריות ישירה כמעסיק לבטיחותם של העובדים, גם אם אלו מוצבים באתרים שונים בהם פועלים ממוני בטיחות בעבודה מטעם מזמין השירות. עפ"י חוק, גם למנהל הביטחון באתר ישנה אחריות ישירה לבטיחות העובד וזאת מתוקף הגדרתו "כמנהל העבודה" על פי הגדרת "תקנות הבטיחות העבודה" ובכתבה זו ובאלו שיבואו אחריה נסקור בפניכם תחום מורכב זה.

תאונות עבודה מתרחשות, חדשות לבקרים, במקומות עבודה רבים ובעיקר באלו אשר מראש הוגדרו כבעלי סיכון גבוה מאחרים כגון תחום האבטחה ועל כך אפרט בהמשך. לרוב אנו שומעים בתקשורת על תאונות עבודה שהסתיימו במוות כאשר לאחרונה עלה לכותרות תחום הבנייה, אך תאונות רבות מתרחשות מדי יום במקומות עבודה כאשר במרבית המקרים, תאונות שהסתיימו בפגיעה גופנית קלה או חמורה אינן מגיעות כלל לתקשורת. בתאונות אלו עלולים המעסיקים ונושאי תפקידים שונים בארגון למצוא עצמם עומדים בפני תביעות פליליות המוגשות כנגדם בשל התרשלות שנבעה מהיעדר מודעות, הכשרה והדרכה, כתיבת נהלים או היעדר ציוד הגנה מתאים לנפגע. בשל אירועי בטיחות שהסתיימו במותם של עובדים עלתה מאוד המודעות הציבורית לנושא ואיתה גם רמת האכיפה ורגישות בתי המשפט והעונשים הם בהתאם.

עולם האבטחה כעתיר סיכונים

כאמור, עולם האבטחה הוא עולם עתיר סיכונים בשל אופי הפעילות של המאבטחים ואתן מס' דוגמאות:

עייפות ומתח: עובדי ביטחון עשויים להידרש לעבוד שעות ארוכות או לבצע משמרות לילה רבות. רמת העייפות והמתח הנובעים מכך, עלולים להגדיל את הסיכון לטעויות המובילות לתאונות, כמו גם להשפיע על בריאותו הכללית של העובד ורווחתו.

חשיפה למפגעי מזג אוויר: במקרים רבים יימצא איש האבטחה מחוץ למבנה ולמרות החוק המחייב העמדת ביתן שמירה ממוזג ומקורה, לרוב זה אינו קורה. העובד חשוף לשמש, רוח, טמפרטורות גבוהות או נמוכות ולגשמים עזים.

פעילות רבת סיכון: כאמור אופי עבודת עובד האבטחה מעמידה אותו בפני סיכונים, כגון  סיורי לילה באזורים חשוכים מה שעלול להגביר את הסיכון להחלקות ונפילות, בידוק רכב בו עלול העובד להימצא בעמדה ללא הגנה מפני פגיעת רכב. מיקום עמדות הבדיקה בחניונים מקורים חושפת את העובד לחומרים מסוכנים, חיכוך קרוב וקבוע עם קהל רב העלולה לחשוף את העובד לבעיות בריאותיות (הידבקות), עמידה למשך זמן ממושך העלולה לפגוע בבריאותו בטווח הארוך בהנחה ולא עומדים לרשותו התנאים הנדרשים עפ"י החוק והשכל הישר.

פעילות בשעת חירום: אנשי אבטחה רבים יידרשו לתת מענה בעת חירום: שריפה, בעיה בריאותית, אלימות ועוד. כל אחד ממקרים אלו, מטבע הדברים, חושף את העובד לסיכוני בטיחות נוספים; חשיפה לעשן וחום, חשיפה למחלות בעת מתן עזרה ראשונה וכדומה.

עובדים חמושים: מעבר לכל האמור לעיל נחשף המאבטח החמוש לשלל סיכוני בטיחות בהיותו נושא כלי ירייה, על כל המשתמע מכך.

עד כה פורטו מקצת מסיכוני הבטיחות בעבודת איש האבטחה, כאשר ישנם עוד רבים נוספים, בין אם כאלו הרווחים במקומות רבים ובין אם המדובר בסיכונים יחודיים לתחום  מסוים או למיקום עבודת המאבטח. דוגמאות אלו חייבות לעורר אצל המעסיק את השאלה: האם פעלתי כנדרש על מנת לתת לעובד אותו אני מעסיק או לעובד עליו אני כמנהל אחראי את הכלים, הציוד, התנאים וההדרכה על מנת לספק לו סביבת עבודה בטוחה המתאימה לעבודתו?

אחריות המעסיק והסגל הניהולי

 חובתה של חברת האבטחה – כמעסיק ישיר של העובד חלה על החברה תקנת "פקודת הבטיחות בעבודה", גם אם עובדיו, במסגרת תפקידם, מועסקים פיזית במתקנים אחרים. החוק/תקנה קובעים כי כל ארגון המעסיק למעלה מ-50 עובדים נדרש לממונה בטיחות בעבודה בעל הסמכה מתאימה לתחום העיסוק עליו הוא מפקח אשר קיבל כתב מינוי לתפקידו ממנהל הבטיחות הארצי.

תפקידיו של ממונה הבטיחות בארגון נגזרים מתוך פקודת הבטיחות בעבודה.

להלן דוגמאות לתחומי אחריות: לאתר סיכוני בטיחות לכל בעל תפקיד ולהגדירן, לקבוע את אמצעי המיגון הנדרשים להגנת כל בעל תפקיד, להגדיר את הכשרת הבטיחות הנדרשת לכל בעל תפקיד, להתריע על מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד. לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים לכל בעל תפקיד בארגון בהתאם לתפקידו ומקום עבודתו, לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים בכל אתר, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984.

חשוב לציין כי ממונה הבטיחות מחויב להיות בעל הסמכה כללית לתפקידו מארגון הפיקוח על העבודה, בעל התמחות בתחום סיכוני הבטיחות בעולם עליו הוא מפקח (במקרה שלנו עולם האבטחה) ובעל כתב מינוי לתפקידו מהמפקח האזורי על העבודה.

חובת מנהל האבטחה כמנהל העבודה הישיר של העובד

החוק מגדיר מפורשות את אחריותו הישירה של "מנהל העבודה" – התקנות מתייחסות לכך שמנהל העבודה הישיר של העובד מחויב להנחותו בכל ההיבטים הבטיחותיים אשר קשורים לביצוע משימותיו כאיש הביטחון באתר, בשגרה ובחירום.

מנהל העבודה אחראי לוודא שקיים ברשות העובד הציוד המתאים (ציוד מגן אישי) ולכל משימה ועמדה בהתאם לתמצית הסיכונים. מנהל העבודה חייב להכין מערך הדרכה לכל משימה ולכל עמדה עפ"י ניתוח סיכוני הבטיחות הקיימים ולהדריך את העובד על פי מערך זה.

בשונה מחברת האבטחה, מנהלי ביטחון אינם מחויבים בשירותיו של ממונה בטיחות אך רבים נעזרים בשירותי יועץ בטיחות מוסמך לתחום המסייע בהכנת תיק בטיחות הכולל את ניתוח הסיכונים של התפקידים הקיימים במערך האבטחה המדובר ולכתיבת הנהלים ומערכי ההדרכה הנחוצים.

 לסיכום,

למעסיק (מנהלים בחברת האבטחה) ולמנב"ט כמנהל העבודה הישיר קיימת אחריות פלילית לדאגה לבטיחות העובדים המועסקים או מנוהלים על ידם. בכל תאונת עבודה בה ישנה פגיעה פיזית חמורה באדם מבוצעת חקירה של משטרה ושל אגף הפיקוח על העבודה. במידה ומתברר כי המעסיק או מנהל העבודה התרשלו בתפקידם, הדבר עלול להסתיים בהגשת תביעה פלילית כנגדם.

בכתבה הבאה נסקור את סיכוני הבטיחות המרכזיים בעבודת המאבטח, את הציוד והנהלים הנדרשים.

 

הכותב הינו ממונה בטיחות בעבודה, מוסמך בתחום האבטחה, אימונים ומתקני ירי. בוגר קורס מנהלי אבטחה בכירים ובעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה בתחום הבטיחות בעולמות האבטחה.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות בטל. 052-2871254, מייל alon@metuzda.co.il

 

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים. רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.